Copyright 2009 -  S.C. COMEXIM R S.R.L. LUPENI

   Biserica “Sfântul Nicolae” din Densuş este una dintre cele mai vechi biserici de rit ortodox din România, fiind construită în secolul XIII. Datorită particularităţilor pe care le prezintă, s-au avansat mai multe ipoteze cu privire la datarea construirii ei, dintre care, cea mai vehiculată este cea care susţine că este un templu roman creştinizat, o biserică paleocreştină construită între secolele IV-VI, fiind şi prima biserică de pe teritoriul Daciei. Din 1991 este pe lista de monumente propuse pentru a intra în patrimoniul UNESCO. Nicolae Iorga a numit biserica “fără pereche în toată românimea“.

   Biserica a fost ridicată pe ruinele unei construcţii din antichitate (sec.IV). De plan pătrat (cca. 6 x 6 m), naosul este străpuns de un turn în jurul căruia se află un spaţiu îngust acoperit cu o boltă de sprijin. Spre est se află o adâncă absidă semicirculară, atât la interior cât şi la exterior, având pe latura sudică un diaconicon de mari dimensiuni. Acoperişul întregii construcţii este din plăci de piatră. Încăperi anexe au fost adăugate pe latura sudică în sec. XIV-XV. Construită din pietre romane fasonate aduse din ruinele Ulpiei Traiana Sarmizegetusa din apropiere, biserica are o înfăţişare ciudată, care nu ascunde însă amprentele stilistice ale romanicului târziu. Valoroasele fragmente de pictură murală, datând din 1443, opera unei echipe de maeştri în frunte cu Ştefan, unul din primii zugravi români cunoscuţi, vădesc strânse legături stilistice cu picturile de epocă din Ţara Românească.