Copyright 2009 -  S.C. COMEXIM R S.R.L. LUPENI
Galerii foto

   Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina este o arie protejată de interes naţional, declarată astfel prin Legea 5/2000. Din anul 2007 este protejat ca propunere de sit pentru reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, în vederea conservării habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar. Parcul este situat în Munţii Şureanu, pe teritoriul administrativ al comunelor Baru, Boşorod, Băniţa, Orăştioara de Sus, şi Pui, ocupând o suprafaţă de 38184 ha. Scopul creării parcului natural este protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi culturală, cu o mare diversitate biologică.

   Parcul cuprinde între limitele sale şase din cele mai spectaculoase rezervaţii naturale ale judeţului Hunedoara: Complexul carstic Ponorâci-Cioclovina, Peştera Tecuri, Peştera Şura Mare, Cheile Crivadiei, Locul fosilifer Ohaba-Ponor, Dealul şi Peştera Bolii.
   În parc este localizat sistemul celor 8 cetăţi fortificate din jurul capitalei politice, culturale şi religioase a Daciei antice, Sarmizegetusa. Complexul antic constituie, practic, unul dintre obiectivele principale ale conservării în Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina. Cercetarea siturilor arheologice din zonă este în curs, săpăturile scoţând la iveală, an de an, noi dovezi privind locuirea acestor munţi din cele mai vechi timpuri. Este recunoscută şi valoarea floristică a parcului. Dintre speciile endemice întâlnite aici menţionăm crucea-voinicului (Hepatica transsilvanica), cimbrişorul (Thymus comosus) şi brusturul negru (Symphytum cordatum). Există şi o serie de specii rare, precum Dianthus petraeus, Sesleria rigida, Anacamptis pyramidalis şi Herminium monorchis. Fauna este, de asemenea, foarte bine reprezentată. Sophnochaeta dacica, specie endemică identificată în Peştera Tecuri, Duvaluis budai, specie rară, care trăieşte în Peştera Ponorici, şi Procerus gigas, cel mai mare gândac din România, sunt doar câteva dintre speciile de coleoptere care pot fi întâlnite în acest parc natural. Dacă peştii, amfibienii şi reptilele de aici nu ies din tiparele zonelor de munte, surprinde diversitatea păsărilor. Uliul porumbar (Accipiter gentilis) şi acvila mică (Hieraetus pennatus) sunt doar două dintre speciile deosebite din zonă. Sunt şi multe mamifere, precum ursul (Ursus arctos), lupul (canis lupus), râsul (Lynx lynx) sau pisica sălbatică (Felis silvestris). Principalele ecosisteme din Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina sunt pădurile de fag, urmate de cele de molid. La fel de importante sunt şi ecosistemele cavernicole. Într-o proporţie mai mică sunt prezente ecosistemele acvatice. Începând din anul 2004 Parcul Natural Grădiştea Muncelului–Cioclovina are administraţie proprie.