Lemnul de foc este singurul produs pe care ţările în curs de dezvoltare îl consumă în cantităţi mai mari, chiar dacă unei persoane îi revine mai puţin de jumătate din consumul înregistrat în ţările industrializate. Pe plan mondial, partea din producţie care este exploatată, s-a dublat din 1970 până în prezent.
    SC Comexim R SRL Lupeni deţine un atestat de exploatare a lemnului, masa lemnoasă cumpărând-o atât de la Regia Naţională a Pădurilor, prin licitaţie, cât şi de la persoane fizice, din composesorate. Produsele din lemn sunt vândute în ţară şi în străinătate. Buştenii de foioase sunt vânduţi firmelor de mobilă. Răşinoasele sunt exportate, în proporţie de 50%, în ţări precum Olanda, Ungaria, Germania (cherestea), Grecia (semifabricate), Italia (cabane din lemn şi mangal).

- Exploatare forestieră (fag, molid);
- Producţie de semifabricate din lemn (cherestea);
- Producţie de parchet şi lambriuri din fag şi brad.
Producţie
Copyright S.C. COMEXIM R S.R.L. LUPENI